Умови конкурсних торгів

До уваги фізичних та юридичних осіб, які мають намір взяти участь в процедурі закупівлі товарів, робіт і послуг.

Звертаємо Вашу увагу на те, що закупівля товарів, робіт і послуг для потреб ПАТ «Укрнафта» з 17.10.2011 року проводиться відповідно до Основних умов проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб ПАТ «Укрнафта».

Основні умови проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг (з редукціоном – торги з пониженням ціни по позиційно) для потреб ПАТ «Укрнафта»

2.4.1. Закупівля товарів, робіт і послуг для потреб Гоголівської ЦБВО ПАТ «Укрнафта» здійснюється щомісячно або щоквартально згідно графіку проведення закупівель.

Оголошення щодо часу та дати проведення закупівлі оприлюднюється на офіційному сайті Гоголівської ЦБВО ПАТ «Укрнафта».

2.4.2. До участі у процедурі закупівлі запрошуються виробники, їх офіційні представники або дилери, які це засвідчать оригіналом відповідного сертифікату або його завіреною фотокопією, а також інші комерційні структури, в тому числі, що мають договірні відносини із заводами-виробниками і фірми, які мають ліцензії на певний вид діяльності.

2.4.3. Учасники процедури закупівлі повинні мати при собі документ, що засвідчує особу та доручення на право представляти інтереси учасника.

2.4.4. Не пізніше ніж за 5 днів до дати розкриття пропозицій учасники повинні надіслати за адресою: 38310 В.Багачанський р-н. смт Гоголеве, вул. Жовтнева, 70, Гоголівська ЦБВО ПАТ «Укрнафта» з поміткою “Для комітету з конкурсних торгів” з зазначенням дати проведення процедури закупівлі та номенклатури товарів, назви послуг або робіт наступні документи:

 • завірені фотокопії дилерських сертифікатів або копії діючих договорів купівлі-продажу відповідного товару з виробником чи його офіційним дилером;
 • оригінали доручень від фірми на право представляти її інтереси;
 • копії документів, що підтверджують статус суб’єкту підприємницької діяльності (статут та витяг про повноваження керівника на підписання договорів);
 • свідоцтво про державну реєстрацію, виписку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України або реєстраційна картка органу статистики;
 • свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ;
 • дозвіл на здійснення певного виду діяльності якщо це передбачено чинним законодавством;

2.4.5. Для участі у процедурі закупівлі учасники надсилають по телефону/факсу відповідального за проведення торгів з організаційних питань до 16:00 дня, що передує дню проведення процедури заявку з зазначенням назви предмету закупівлі, дати проведення та переліком осіб, які будуть брати участь в торгах.

2.4.6. При неможливості особистої присутності учасники надсилають свої пропозиції рекомендованим листом за адресою: 38310 В.Багачанський р-н. смт Гоголеве, вул. Жовтнева, 70, Гоголівська ЦБВО ПАТ «Укрнафта» з поміткою “Для комітету з конкурсних торгів” з зазначенням дати проведення торгів та номенклатури товарів, назви послуг або робіт. Пропозиції, отримані після оголошеного часу розкриття пропозицій можуть не розглядатися комітетом з конкурсних торгів.

2.4.7. Пропозиції складаються згідно зразку і підписуються особою, уповноваженою підписувати договори купівлі-продажу та завіряються печаткою. При наданні учасником декількох пропозицій, вони оформляються таблицею, як додаток до пропозиції.

Подання учасником пропозиції засвідчує його погодження з умовами такої закупівлі та зобов’язує останнього до підписання типової форми договору про закупівлю товарів, робіт або послуг. У випадку відмови учасника від підписання типової форми договору про закупівлю, комітет з конкурсних торгів Гоголівської ЦБВО ПАТ «Укрнафта» має право анулювати результати розгляду його пропозиції і перейти до учасника, який посів друге місце за результатами торгів, або провести нову процедуру закупівлі.

2.4.8. В пропозиції обов’язково вказуються:

 • повна назва учасника;
 • місцезнаходження учасника: адреса, телефон, факс, електронні реквізити зв’язку;
 • ціна (вартість) з ПДВ (для виробників-нерезидентів України – ціна без ПДВ);
 • умови оплати (базові);
 • умови поставки DDP (склад вантажоодержувача) на структурні одиниці ПАТ «Укрнафта», (визначення конкретних умов поставки здійснюється відповідно до кожної номенклатури окремо) для резидентів України;
 • термін поставки;
 • для товарів – повна назва заводу-виробника;
 • для товарів – рік випуску продукції;
 • для товарів – гарантійний термін (при необхідності);
 • термін дії пропозиції.

До пропозиції додаються:

 1. копії прайс-листів заводів-виробників;
 2. сертифікати якості заводів-виробників або паспорти на продукцію;
 3. типовий зразок договору;
 4. анкета учасника конкурсних торгів;

2.4.9. Для товарів – виробники (постачальники) хімічних, біологічних речовин, їх сумішей та будівельних матеріалів для участі в процедурі закупівлі та задля оформлення договорів на поставку зобов’язані в обов’язковому порядку надавати:

 1. Копія нормативної документації на речовину (ГОСТ, ДСТУ, ТУ – діючі);
 2. Копія діючого висновку санітарно-епідеміологічної експертизи на речовину;
 3. Копія діючої карти даних небезпечного фактору;
 4. Сертифікат якості виробника на кожну партію продукції.

2.4.10. Для покращення організації та якості проведення закупівель по предметах закупівлі, які містять значну кількість (від 5-ти і більше) номенклатурних позицій з різноманітними технічними характеристиками учасники торгів додатково надсилають Замовнику на електронну пошту відповідального (з організаційних питань) за проведення торгів, за два робочих дні до проведення процедури закупівлі, електронний варіант конкурсної пропозиції встановленого зразка.

При невідповідності пропозиції основним умовам проведення закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб Гоголівської ЦБВО ПАТ «Укрнафта» така пропозиція може відхилятися комітетом з конкурсних торгів.

2.4.11. Для товарів – обладнання, що не пройшло випробування в умовах виробництва ПАТ «Укрнафта» та хімреагенти, на які немає заключення НДПІ про їх придатність до використання в умовах виробництва ПАТ «Укрнафта» допускаються до участі в процедурі закупівлі за умовою погодження відповідною виробничою службою і комітетом з конкурсних торгів Товариства за три робочих дні до початку торгів. Також комітетом з конкурсних торгів може бути прийняте рішення про передачу товару на випробування за окремою програмою і на підставі відповідним чином оформленого договору.

2.4.12. Якщо учасник пропонує аналог на продукцію або продукцію виробника, відмінного від зазначеного в переліку товарів для закупівлі згідно з графіком, він повинен надати відповідну технічну документацію на продукцію. Технічна документація надається на адресу Гоголівської ЦБВО ПАТ «Укрнафта», на електронну адресу відповідного виробничого управління, за п’ять робочих днів до початку торгів (телефони та електронні адреси відповідного виробничого управління вказуються для кожного предмету закупівлі окремо в об’яві про конкурсні торги на сайті Гоголівської ЦБВО ПАТ «Укрнафта»).

У разі невиконання даної вимоги продукція може бути взятою виключно на випробування.

2.4.13. Рішення щодо переможців торгів розміщується на сайті Гоголівської ЦБВО ПАТ «Укрнафта».

2.4.14. Якщо переможець торгів протягом 7 днів від дати публікації результатів відмовився від поставки або не оформив договірні відносини з Гоголівською ЦБВО ПАТ «Укрнафта», переможцем вважається учасник, який посів друге місце за результатами вказаних торгів.

2.4.15. При необхідності Гоголівська ЦБВО ПАТ «Укрнафта» має право вимагати інші документи про діяльність учасників торгів.

Зразки необхідних документів:

 

ЗРАЗОК

 ФОРМА “ПРОПОЗИЦІЯ”

    (форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю (назва предмету закупівлі) згідно вимог оголошення на закупівлю.

Вивчивши вимоги до предмета закупівлі, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених нижче  за наступними цінами:

№ п/п
Найменування товару (робіт, послуг)
Од. виміру
Кіл-ть
Ціна за од., грн., з ПДВ
Загальна вартість, грн., з ПДВ
Повна назва виробника
Гарантійний строк
Рік виготовлення

Позиція №1

1                  
 …                  
n                  
Вартість лоту №1:    

Позиція №2

1
                 

                 
n
                 
Вартість лоту №2:    
Вартість пропозиції   Σ:    
 1. Наша пропозиція конкурсних торгів (за умови її відповідності всім вимогам) має силу попереднього договору між нами.
 2. Ми погоджуємось підписати договір в разі визначення нашої пропозиції конкурсних торгів найбільш економічно вигідною, а також візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.
 3. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом __________ (зазначити термін дії пропозиції, але не менше 30 календарних днів) з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

4.Умови оплати: _________________

5.Строк поставки (виконання робіт, надання послуг): ____________(зазначається  в межах строку поставки вказаного в оголошенні конкурсних торгів)

6.Умови поставки (для товарів): (умови поставки  повинні відповідати умовам , які вказані в оголошенні конкурсних торгів)

 Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

 

 

ЗРАЗОК

АНКЕТА УЧАСНИКА КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Інформація про відповідність учасника установленим кваліфікаційним вимогам Анкетні дані (можливі відповіді)
Повна назва юридичної/фізичної особи (згідно Статуту) Назва учасника зазначається  згідно Свідоцтва про державну реєстрацію або паспорта фізичної особи (документи додано до складу  пропозиції конкурсних торгів.
Код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер учасника (для фізичних осіб) Зазначається   № хххххххх   (копія довідки з управління статистики про включення до єдиного державного  реєстру підприємств  або копія  довідки про присвоєння ідентифікаційного номера) додано  до складу пропозиції конкурсних торгів
Поштова адреса область, місто, вулиця, будинок, індекс
Юридична адреса область, місто, вулиця, будинок, індекс
Телефон/факс обов’язково вказується код населеного пункту та номер телефону
Адреса електронної пошти E-mail
Адреса Інтернет – сайту при наявності
№ свідоцтва платника ПДВ (у випадку наявності) № хххххххх (копія свідоцтва додано до пропозиції конкурсних торгів)
Ідентифікаційний податковий номер хххххххххххх
Рахунок в КБ ПриватБанк, МФО або вказати рахунок в іншому банку та МФО
Керівник (П.І.Б.), посада (згідно статуту або іншого установчого документа) директор – прізвище, ім’я,  по – батькові (копія протоколу зборів учасників/рішення власника про призначення на посаду керівника додані до складу пропозиції конкурсних торгів). Для приватних підприємців –  копії документів, які засвідчують особу підприємця (документи додані до складу пропозиції конкурсних торгів).
Контактні особи уповноважені здійснювати переговори з Замовником: П.І.Б., посада,  засоби зв’язку менеджер – прізвище, ім’я,  по-батькові,  телефон
Статус учасника виробник товару, офіційний представник виробника товару (дилер, агент, дистриб’ютор тощо), інше

Керівник учасника                                          підпис   ___________________________

Головний бухгалтер учасника                    підпис    ___________________________

 (наявність відтиску печатки обов’язкова)